bts2
bts1
bts4
bts3
Recent Placement

Recent Placement

OUR STAR RECRUITERS

 

Radisson Blu Resort, Goa

Shubhankar Saha

Anjan Rajkhowa

 

HYAAT Regency, Chennai

Bigyanan Gogoi

Pallavi Karmakar

 

SIBIN GROUP

Monienghtem Ankita Devi

Hemchandra Oinam

 

Alile Banguluru Hotel and Residence

Pinku Sharma

 

The Park Hotel, Hydarabad

Tek Narayan Giri

Unmona Gogoi

Nabaranjan Gogoi

Sibashis Nath

Pulakesh Boruah

 

Trident Hotel

Dipankar Gogoi

Hiren Mohan

Koushtov Moni Bora

Barnali Kakati

Manisha Boruah

 

Lemon Tree Hotel, Bangaluru

Alivi Achumi

Sangita Bharali

Dipankar Rabha

 

HYATT Regency, Gurgaon

Nayan Jyoti Malakar

 

Park Hotel, Kolkata

Ankur Borah

Mukut Das

 

Taj

Tiluka Kalita

Asha Devi

Babul Sangma

 

CAFS

Biswajit Sahariya

Kamaleswar Doley

Th. Hrangao

 

LEELA

Mitadev Likson

Pulin Rabha

Pompy Konwar

Sunny Difusa

Bhagya Borah

Archana Kaitha

Namita Hazarika

 

PRIDE Hotel, Chennai

Emamuddin Ahmed

Tinku Konwar

Pulok Deka

 

GRAND OBEROI, Delhi

Tito Yeptho

 

ITC Manohar

Tetikhya Saikia

Bandana Kalita